Adatvédelmi tájékoztató

  1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A jelen tájékoztató a honlapot böngésző felhasználó (azaz érdeklődő, vagy vásárló) által kezdeményezett kapcsolatfelvétel vagy a honlapon történő vásárlás során megadott személyes adatai védelmével kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti.
Én, a www.gubolyka.hu oldal tulajdonosa és üzemeltetője, Hartmann-Bakos Flóra mint adatkezelő és a honlap üzemeltetője, kötelezőnek ismerem el jelen jogi tájékoztató tartalmát.

  1. Az adatkezelő adatai

Név: Hartmann-Bakos Flóra

Székhely: 2366, Kakucs Fő út 83.

Nyilvántartási szám: 51860022

Adószám: 68517142-1-33

Telefonszám: +36702612777

E-mail: info@gubolyka.hu

  1. A kezelt személyes adatok köre, azaz a honlap használata során a következő módokon adhatod meg személyes adataidat:

3.1. A kapcsolatfelvétel: üzenet írása a honlapon keresztül. Ebben az esetben szükséges adatok: név, email cím.

3.2. Rendelés/vásárlás során a következő adataidat fogod megadni: neved, e-mail címed, számlázási és szállítási címed, telefonszámod.

  1. Cookie-k (Sütik)

A www.gubolyka.hu oldal a következő sütiket használja: feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookiek és a weboldalon alkalmazásra kerültek a Google Analytics mint harmadik fél sütijei.

  1. A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

Rendelésedkor megadott adataidat a rendelésed teljesítéséig (a személyesen átvett, vagy postai csomagként kézhez vett, elkészült rendelés) őrzöm meg. A számlázáshoz megadott személyes adatokat az azokat tartalmazó számlákon a számlák megőrzéséig, azaz a kiállítás napjától törvényileg előírt 5 évig tárolom.

  1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

A gubolyka.hu oldal tevékenységének adatkezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Azaz személyes adataidat csak abban az esetben kell megadnod, ha a vásárlás során ehhez hozzájárulsz. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Fontos, hogy amennyiben nem saját személyes adataidat adod meg a rendeléskor (pl. hozzátartozó lakcímét adod meg szállítási címnek), szükséges a harmadik fél hozzájárulása.

  1. Az adatok tárolási helyei

Személyes adataid a következő módokon kerülnek tárolásra: a honlap szerverén, levelező rendszerben, illetve saját tulajdonú és más által nem hozzáférhető, biztonságosan tárolt számítógépen ideiglenes (a rendelés teljesüléséig) adatbázis formájában.

  1. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Adataid a rendelés leadásától annak teljesüléséig a következő cégekkel kerülhetnek kapcsolatba:

  1. Érintett (azaz te, aki megadod adataidat) jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve (a kötelező adatkezelések kivételével – mint például a vásárlás utáni számla) bármikor törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő oldalán feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Adatvédelmi hatósági eljárás panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu